ارسال
     آدرس کارخانه و دفتر مرکزی                  
 

 تهران – جاده قدیم کرج – کیلومتر 20 – شهر قدس – بلوار انقلاب خیابان صنعت دوم – مجتمع صنعتی پویا – شماره 12

     تلفن                   
 
  • 02146828705
  • 02146852767
  • 02146822088
     ایمیل
 

 fak.iran.co@gmail.com