سیمان سیمان ماده‌ای چسبنده‌است که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارا میباشد و از ترکیب مصالح آهکی، رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی در دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد ساخته می‌شود. به جسم حاصل، پس از حرارت دادن کلینکر ‌گویند و از آسیاب کردن آن بهمراه مقدار مناسبی سنگ گچ سیمان بدست میآید، اندازه دانه های کلینکر20-5 میلی متر و رنگ آن سبز تیره میباشد.

اجزای تشکیل دهنده سیمان
    مصالح آهکی (حدود ۶۰٪ الی ۶۷٪)
    رس (حدود ۳٪ الی ۷٪)
    سیلیس (۱۷٪ الی ۲۷٪)
    اکسیدهای معدنی
 
انواع سیمان
    سیمان پرتلند تیپ I
    سیمان پرتلند تیپ II
    سیمان پرتلند تیپ III
    سیمان پرتلند تیپ IV
    سیمان پرتلند تیپ V
    سیمان پوزولان
    سیمان آمیخته
    سیمان برقی (پرآلومین)
    سیمان رنگی
    سیمان سفید
    سیمان سرباره‌ای ضد سولفات
    سیمان پرتلند آهکی
    سیمان بنائی
    سیمان نسوز
    سیمان چاه نفت
    سیمان پرتلند ضدآب

شیمی ترکیبات سیمان
مواد خام تشکیل دهنده سیمان اساسا از اکسیدهای کلسیم و سیلیسیم و آهن تشکیل شده‌است. این مواد در کوره با هم ترکیب شده و غیر از مقداری آهک آزاد باقی مانده، که فرصت کافی برای فعل و انفعال نداشته‌است، ترکیبات شیمیایی جدید و پایداری نتیجه می‌شوند. در هنگام خنک کردن مصالح، براساس سرعت خنک کردن، مواد به صورت بلوری و بی شکل ظاهر می‌گردند. دانه‌های بی شکل که اکثرا شیشه‌ای هستند و دانه‌های بلوری شده، درحالی که یک فرمول شیمیایی دارند، دارای خواص متفاوتی هستند. برای سیمان معمولی، درصد ترکیبات حاصل از فعل و انفعالات فوق با داشتن درصد اکسیدهای موجود در کلینکر و با فرض اینکه کریستاله شدن کامل انجام پذیرفته باشد قابل محاسبه‌است. چهارترکیب اصلی سیمان عبارتند از:تری کلسیم سیلیکات، دی کلسیم سیلیکات، تری کلسیم آلومینات، تترا کلسیم آلومینو فریت؛ که به ترتیب با علائم اختصاری به صورت: C۴AF C۳A C۲S C۳S نامیده می‌شوند.