جدا کننده ها

سرند وسیله ای است که به وسیله ی آن مواد مختلف را می توان از یکدیگر تفکیک کرد و به صورت جدا از هم درآورد.
پایه کار سرند به صورت لرزشی است و با لرزش ارتعاش مواد را از یکدیگر جدا می کند.
 
نیروی محرکه سرند توسط الکتروموتور تامین شده که به وسیله گاردان این نیرو به سرند منتقل می شود.
محور اصلی سرند از جنس فولاد مقاوم ساخته شده است که توسط دو عدد رولبرینگ تمام گردش در مرکز ثقل سرند به بدنه متصل می شود.
 
 
مدل ها و مشخصات

 

تصاویر